JAVNO NADMETANJE O otudjenju gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini 1. Predmet javnog nadmetanja je otudjenje gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini čija je namena predvidjena i PDR „Vidrenjak 2” a vlasnik je Opština Tutin i to sledeće građevinske parcele:

JAVNO NADMETANJE O otudjenju gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini  1. 	Predmet javnog nadmetanja je otudjenje gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini čija je namena predvidjena i PDR „Vidrenjak 2” a vlasnik je Opština Tutin i to sledeće građevinske parcele:

Oglas za javno nadmetanje 2-2021- Dokument

Close