JAVNI POZIV-za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta Opštine Tutin za 2017.godinu

JAVNI POZIV-za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta Opštine Tutin za 2017.godinu

Na osnovu člana 46 i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS" broj 129/07 i 83/14) člana 60. Statuta opštine Tutin ( „Službeni glasnik opštine Tutin br.5/2015.), Odluke o budžetu Skupštine opštine Tutin  za 2017. godinu ( „Službeni glasnik opštine Tutin br.16/2016.), Opštinsko vijće na sjednici odaržanoj 01.03.2017.godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta Opštine Tutin za 2017.godinu

 - Javni poziv (preuzmi)

 - Obrazac  (preuzmi)

 

Close