Ovjere dokumenata u Tutinu i dalje se mogu vršiti u opštinskoj upravi ili sudskoj jedinici

Ovjere dokumenata u Tutinu i dalje se mogu vršiti u opštinskoj upravi ili sudskoj jedinici

Gradjani Srbije svoja dokumenta od 1. Marta ovjeravaju kod javnog beležnika izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje. Tutin je jedna od opština gdje za sada ne postoji javni beležnika tako da se ovjere i dalje vrše u opštinskoj upravi ili u sudskoj jedinici.

www.sandzackatv.rs

Close