Rani javni uvid izrade plana detaljne regulacije "POPE-GODOVO" od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine

Rani javni uvid izrade plana detaljne regulacije "POPE-GODOVO" od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/2009, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US, 132/14 I 145/14), Odeljenje za urbanizam i pravne poslove opštine Tutin vrši izlaganje izrade Plana detaljne regulacije "POPE-GODOVO" na:

RANI JAVNI UVID
IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE "POPE-GODOVO"
od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine

Skupština opštine Tutin je donela odluku o izradi Plana detaljne regulacije "POPE-GODOVO".
Pre početka izrade nacrta plana, organizuje se RANI JAVNI UVID kojim se upoznaje javnost (pravna I fizička lica) sa ciljevima i svrhom izrade planasvi zainteresovani upoznaju.
Rani javni uvid se održava u zgradi Opštine Tutin na Gradskom trgu u Tutinu, soba br. 41, na drugom spratu.
Rani javni uvid traje 15 dana, od 01. do 15. aprila 2016. godine.
U ovom terminu svi zainteresovani mogu da pogledaju predlog izrade PDR "POPE-GODOVO" i da dostave pismene primedbe i sugestije zaključno sa 15. april 2016. godine.

ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE I
KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE
OPŠTINE TUTIN

Close