Opština Tutin planira unapređenje poljoprivrede

Opština Tutin planira unapređenje poljoprivrede

Direktor USAID projekta održivog lokalnog razvoja Hauard Okmen predao je danas predsjedniku opštine Tutin Šemsudinu Kučeviću nacrt Akcionog plana za unaprjeđenje sektora drvoprerade.
Okmen je tokom posjete Tutinu predložio Kučeviću da u ime 35 slabo razvijenih opština u Srbiji preda ovaj plan Vladi Republike Srbije.
Plan se odnosi na detaljan razvoj i unapredjenje dijela privrede koji se bavi preradom drveta, kao i kako da na najbolji način ove opštine iskoriste bogatstvo šumskim površinama.

Close