U toku konkurs za dodelu stipendija najboljim studnetima

U toku konkurs za dodelu stipendija najboljim studnetima

Na osnovu odluke Opštinskog vijeća br. 06-33-10/2015 od 17.11.2015. godine Komisija za stipendiranje studenata raspisuje :

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA

Pravo da konkurišu za studentsku stipendiju imaju studenti akademskih studije II (druge) i narednih godina i studenti diplomskih akademskih – master studija pod sledećim uslovima:

  • Da studira na državnim fakultetima na teritoriji bivše Republike SFRJ.
  • Da je lice državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji opštine Tutin.
  • Da nije ponovilo ni jednu godinu studija.
  • Da je na prethodnim godinama studija postiglo prosečnu ocenu najmanje 9,0

Dokumentaciju vezanu za konkurs možete preuzeti OVDE.

Na osnovu Odluke Opštinskog vijeća Opštine Tutin br: 06-33-11 /15 od 17.11.2015 godine,Komisija za stipendiranje studenata raspisuje :

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA SIROMAŠNIM STUDENTIMA
ZA ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

Koji studiraju na studijama prvog stepena ( osnovne akademske ili osnovne strukovne studije) ili drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije) u visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija i drugih visokoškolskih ustanova akreditovanih u Republici Srbiji
OPŠTE USLOVE:

  • da su državljani R Srbije,
  • da imaju prebivalište u opštini Tutin,
  • da je redovan student,
  • da nisu ponovili više od jedne godine,

POSEBNE USLOVE:
Opštinske stipendije dodeljuju se redovnim studentima po osnovu: Socijalnog statusa koji je na osnovu priloženih dokumenata evidentan.

Dokumentaciju vezanu za konkurs možete preuzeti OVDE.

Close