Arhiva tekstova za dan 01.04.2016

Skupština opštine Tutin

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN Fazila Ferizović Kontakt podaci: adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin tel: 020/811-011 e-mail: predsjednicaskupstine@tutin.rs sajt: www.tutin.rs ZEMJENIK PREDSJEDNIKA ...

Članovi opštinskog vijeća

  Opštinsko vijeće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, kao i sedam članova Opštinskog vijeća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog vijeća. Opštinsko vijeće: predlaže Statut, budžet i dr ...

Close