Mesne zajednice

 

1
Tutin I gradska
Idriz Smailović
2
Tutin II  gradska
Ahmedin Bulić 
3
Tutin III Gradska
Fadil Hot
4
Tutin IV Gradska
Šemso Šabanović
5
Dubovo
Šemso Tutić
6
Bujkoviće
Bekrija Hadžić
7
Dobrinja
Nedžad Arslanović
8
Biohane
Najo Hot
9
Detane
Šemsudin Džudžević
10
Dolovo
Hadžo Selmanović
11
Suhi Do
Rafet Hadžibulić
12
Leskova
Hanefija Pramenković
13
Draga
Emro Todić 
14
Mojstir
Selman Habibović
15
Ribariće
Izet Ziljkić     
16
Orlje
Adnan Brahović
17
Reževiće
Hazir Ćosović
18
Melaje
Safet Dragolovčanin
19
Delimeđe
Hivzo Bilalović
20
Morani
Maruf Kuč
21
Koniče
Besim Šaćirović
22
Crkvine
Muhamed Ahmetović
23
Žirče
Šefkija Ramović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia