2016

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1.
Odluka o budžetu  opštine Tutin za 2016. godinu
31.12.2015.godine
2.
Poziv za dostavu predloga za pripremu Nacrta Odluke o izmenama i dopunama odluke o budzetu opstine tutin za 2016.godinu
 
09.06.2016.godine

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1.
Uputstvo za izradu prijedloga finansijskih planova za 2016. godinu
25.11.2015.godine
2. Obrasci programskog budžeta nova verzija 25.11.2015.godine
3.
Obrasci_zahteva
25.11.2015.godine
4.
Prilog 1 - tabele za plate i broj zaposlenih
25.11.2015.godine
5. OBRAZAC-FINANSIJSKI PLANOVI 25.11.2015.godine
6. Prijedlog budžeta za 2016.godinu - prezentacija 22.12.2015.godine

 

 

2015

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu 30.12.2014.godine
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu 23.04.2015.godine
3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke  o  budžetu Opštine Tutin za 2015. godinu 14.09.2015.godine

 

 

2014

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 27.12.2013.godine
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 25.07.2014.godine
3. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 28.11.2014.godine

 

 

 

2013

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu  
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu  

 

 

 

2012

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu  
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu  

 

 

2011

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2011. godinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia