Važeće odluke za porez na imovinu za 2015. godinu

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
Datum objavljivanja
1. ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
(preuzmi) 28.11.2014.godine
2.

ODLUKU O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(preuzmi) 30.11.2013.godine
3.
ODLUKU O VISINI  STOPE POREZA NA IMOVINU
(preuzmi) 30.11.2013.godine
4.
ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKTERNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI TUTIN
(preuzmi) 30.11.2013.godine
5.

ODLUKU O ODREĐIVANJU  ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE

(preuzmi) 30.11.2013.godine

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (preuzmi)
2. Zakon o porezima na imovinu (preuzmi)
3. Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu (preuzmi)
4. Odluka o komunalnim taksama (preuzmi)
5. Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (preuzmi)
6. Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (preuzmi)
7. Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (preuzmi)

 

 

Arhiva

1.
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
(preuzmi) 30.11.2013.godine
6.

ODLUKU O OBAVEZI PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, KOJI SE NALAZE NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

(preuzmi) 30.11.2013.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia