Telekomunikacije

 

U opštini Tutin postoje 4 pošte, a ukupan broj telefonskih pretplatnika je 1.232. U 2006. go­di­ni došlo je do naglog povećanja broja priključaka. Prema podacima Telekoma Srbije stanje na dan 31.12.2006. godine je 2.296 telefonskih priključaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia