FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

 

 

2015. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  Izvestaj o izvrsenju budzeta januar-septembar 2015

 

(preuzmi)
2. Prihodi I-IX 2015

(preuzmi)
3. Rashodi I-IX 2015 (preuzmi)

 

 

2014. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2014. GODINU

 

(preuzmi)
2. ZAVRŠNI  RAČUN BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2014. GODINU

(preuzmi)
3. Izveštaj o reviziji 2014. (preuzmi)

 

 

 

2013. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2013. GODINU

 

(preuzmi)
2. ZAVRŠNI  RAČUN BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2013. GODINU

(preuzmi)
3. Izveštaj o reviziji 2013. (preuzmi)

 

 

2012. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2012. GODINU

 

(preuzmi)
2. Izveštaj o izvršenju budžeta (preuzmi)
3. Izveštaj o reviziji 2012. (preuzmi)

 

 

2011. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2011. GODINU

 

(preuzmi)
2. Izveštaj o izvršenju budžeta (preuzmi)

 

 

2010. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2010. GODINU

 

(preuzmi)
2. Izveštaj o izvršenju budžeta (preuzmi)

 

 

2009. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.
  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2009. GODINU

 

(preuzmi)
2. Izveštaj o izvršenju budžeta (preuzmi)

 

 

2008. godina

 

RBR
Naziv dokumenta
Preuzimanje
1.

 

  O D L U K U O KONSOLIDOVANOM  ZAVRŠNOM  RAČUNU BUDŽETA  OPŠTINE TUTIN  ZA  2008. GODINU
(preuzmi)
2. Izveštaj o izvršenju budžeta (preuzmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia