Stanovništvo

 

U poređenju sa rezultatima popisa stanovništva iz 1971. godine, u 2002. godini broj stanovnika je porastao za svega 610.

Tokom 70tih i 80tih godina, broj stanovnika se kontinuirano uvećavao, da bi 1991. godine bilo registrovano preko 5.100 stanovnika u odnosu na podatak iz 1971. godine. Devedesetih godina prošlog vijeka javlja se negativna tendencija kao posledica ratnih zbivanja u republikama bivše Jugoslavije, kada je veliki broj stanovništva raseljen. 


Izvor: Republički zavod za statistiku

 

Struktura stanovništva

 

Struktura stanovništva prema poluIzvor: Republički zavod za statistiku

Prema svim popisima stanovništva, počev od 1971. godine pa do 1991. godine, uvijek je bilo više muškaraca nego žena. Ta razlika se tokom ovog perioda povećavala, pa je 1971. god. bila 480, 1991. god. 1281, a 1991. god. 1491. Međutim, prema poslednjem popisu stanovništva, zabeleženo je više žena nego muškaraca, za 378, što predstavlja promenu trenda koji je vladao tokom prethodnih decenija.

 

 

Starosna strukutura stanovništva

Popis

1971

1981

1991

2002

Starosna struktura stanovništva opštine Tutin pokazuje da su dominantne starosne grupacije vezane isključivo za mlađe stanovništvo od 0 do 19 godina. Međutim, kontigent mlađeg stanovništva (npr. 1029 godina) se u periodu 19712002. godina nije u značajnoj mjeri povećao, što se, pak, ne može reći za starosne grupe preko 60 godina. Naime, broj starijih stanovnika se drastično uvećao, što ukazuje na demografsko starenje populacije u opštini Tutin. 

 

Izvor: Republički zavod za statistiku

 

0 4

4.660

4.310

3.899

2.623

5 9

3.961

4.361

3.822

2.605

10 14

3.749

4.445

3.947

3.018

15 19

3.418

3.672

3.947

3.207

20 24

2.444

3.059

3.466

2.734

25 29

1.702

2.450

2.747

2.492

30 34

1.693

1.894

2.306

2.064

35 39

1.554

1.384

2.061

1.818

40 44

1.362

1.505

1.606

1.717

45 49

985

1.335

1.244

1.666

50 54

863

  1.017

1.335

1.356

55 59

994

866

1.282

1.130

60 64

771

694

1.021

1017

65 69

452

735

726

996

70 74

275

512

427

714

75 i više

344

420

390

678

nepoznato

217

120

405

219

Odnos urbanog i ruralnog stanovništva

 Izvor:Republički zavod za statiistiku


Prema podacima iz 2002. godine u opštini Tutin je broj urbanog stanovništva 2,7 puta veći od broja ruralnog stanovništva. Statistički podaci jasno ukazuju na depopulaciju seoskih sredina, i porast broja stanovnika u gradskim centrima.
Statistički podaci pokazuju da je u obe popisne godine, sa aspekta etničke pripadnosti, dominirala bošnjačkomuslimanska populacija. Interesantno je da je  bošnjaškomuslimansko stanovništvo oko 22 puta brojnije od srpskog, pri čemu se  brojni odnos, tokom analiziranog perioda, nije u značajnoj mjeri promjenio.

 

Stanovništvo po naseljima


Redni broj

Naziv naselja

Broj stanovnika

 

Redni broj

Naziv naselja

Broj stanovnika

1.

Tutin

11.152

 

51.

Lipica

87

2.

Arapoviće

82

 

52.

Lukavica

296

3.

Baljen

82

 

53.

Melaje

648

4.

Batrage

165

 

54.

Mitrova

1.117

5.

Biohane

129

 

55.

Morani

243

6.

Baćica

406

 

56.

Naboje

256

7.

Brnjiševo

93

 

57.

Nadumce

231

8.

Blaca

45

 

58.

Namga

212

9.

Bovanj

37

 

59.

Noćaje

99

10.

Boroštica

419

 

60.

Oraše

491

11.

Braćak

280

 

61.

Orlje

323

12.

Bregovi

64

 

62.

Ostrvica

45

13.

Bujkoviće

69

 

63.

Paljevo

405

14.

Velje Polje

283

 

64.

Piskopovce

189

15.

Veseniće

562

 

65.

Plenibabe

135

16.

Vrapče

66

 

66.

Pokrvenik

328

17.

Vrba

218

 

67.

Pope

103

18.

Glogovik

210

 

68.

Popiće

386

19.

Gluhavica

298

 

69.

Potreb

328

20.

Gnjila

15

 

70.

Pružanj

222

21.

Godovo

107

 

71.

Raduhovce

538

22.

Gornji Crniš

42

 

72.

Raduša

108

23.

Gradac

126

 

73.

Ramuševo

264

24.

Gujiće

193

 

74.

Reževiće

118

25.

Gurdijelje

145

 

75.

Ribariće

1.019

26.

Guceviće

79

 

76.

Rudnica

91

27.

Devreče

127

 

77.

Ruđa

135

28.

Delimeđe

558

 

78.

Saš

46

29.

Detane

265

 

79.

S. Kočarnik

848

30.

Dobri Dub

283

 

80.

Smoluća

333

31.

Dobrinje

101

 

81.

Starčeviće

228

32.

Dolovo

530

 

82.

Strumce

56

33.

Draga

1.409

 

83.

Suvi DO

437

34.

Dubovo

1.094

 

84.

Točilovo

175

35.

Dulebe

57

 

85.

Čulije

86

36.

Đerekare

603

 

86.

Crkvine

178

37.

Ervenice

65

 

87.

Čarovina

325

38.

Žirče

405

 

88.

Čmanjke

90

39.

Župa

428

 

89.

Čukote

188

40.

Z. Mojstir

549

 

90.

Šaronje

294

41.

Izrok

111

 

91.

Šipče

137

42.

I. Mojstir

138

 

92.

Špiljani

275

43.

Jablanica

115

 

93.

Žuče

184

44.

Jarebice

259

 

Izvor: Lokalna samouprava

45.

Jezgroviće

314

 

Broj stanovnika po naseljima značajno varira, gde gradsko naselje dominira sa 11.152 stanovnika. Gustina naseljenosti na teritoriji cele opštine je 40,5 st/km2.

46.

Jeliće

118

 

47.

J. Kočarnik

42

 

48.

Kovače

309

 

49.

Koniče

386

 

50.

Leskova

396

 

Osnovni kontigenti stanovništva

 


Broj stan.

Ispod 7 god.

7 14

15–27

60 i više

Radno sposobno

Žensko stanovništvo (1549)

Radno sposobno (%)

svega

muško (1564)

žensko (1559)

1991.

5.413

6.255

9.124

2.867

19.877

10.489

9.388

8.213

57,40

2002.

3.663

4.583

7.530

3.405

18.683

9.288

9.395

8.135

62,16

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

 

 


Maloletno stanovništvo uzrasta do 15 godina, u periodu od 1991. pa do 2002. godine, pokazuje tendenciju značajnog opadanja. Broj radno sposobnog muškog stanovništva se u istom periodu smanjuje, dok se broj radno sposobnog ženskog stanovništva gotovo i ne mijenja. Iako se broj radno sposobnog stanovništva apsolutno smanjuje, relativni pokazatelji ukazuju na njegovo povećanje, što je posledica smanjenja ukupnog broja stanovnika za 4.577.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia