Obrazovanje

Predškolsko obrazovanje

 

Broj ustanova

Broj dece korisnika

Prema dužini dnevnog boravka

Broj dece koja borave besplatno

do 5 časova

9 – 11 časova

preko 11 časova

18

548

433

115

-

256

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji


Osamnaest ustanova predškolskog obrazovanja zadovoljava potrebe samo 548 korisnika od kojih najveći deo boravi u njima kraće od 5h.  Obdaništa i jaslice su locirane u gradskoj zoni, a evenidentan je nedostatak ustavnog ovog tipa u seoskom području opštine Tutin

.

Osnovno obrazovanje

 

Naziv osnovne škole
Mesto
Ukupan broj uč.
Istureno odeljenje
Nastavno osoblje
Nenastavno osoblje
 mesto
br. uč.
OŠ „Rifat Burdžević Tršo“
Tutin
1.349
Dolovo
79
80
27
Godovo
19
Lipica
21
 
OŠ „Vuk Karadžić“
 
Tutin
 
844
Saš
1
52
20
Dubovo
161
Biohane
4
Bujkoviće
10
Dobrinja
5
OŠ „Aleksa Šantić“
Crkvine
310
Žirče
  31
28
11
Piskupovce
9
OŠ „Meša Selimović“
Ribariće
392
Orlje
16
37
18
Paljevo
16
Strumice
2
Starčeviće
9
OŠ „Dr Ibrahim Bakić“
Leskova
408
Suvi Do
108
41
17
Reževiće
80
Braćak
17
Šaronje
19
Đerekare
29
Naboje
13
Ramoševo
14
OŠ „25. maj“
Delimeđe
501
Melaje
119
52
25
Morani
58
Koniče
56
Dobri Dub
13
Baćica
23
Pružanj
11
Gurdijelje
8
Čarovina
25
OŠ „Aleksa Đilas - Bećo“
Mojstir
260
Draga
124
28
14
Vrba
16
Špiljani
24
Z.Mojstir
26
I.Mojstir
8

 

U opštini Tutin postoji 7 osnovnih škola, koje imaju 4.064 đaka. U  gradu Tutinu se nalaze samo dve osnovne škole. Sve osnovne škole imaju i isturena odjeljenja po okolnim selima.
Odeljenja osnovnih škola nisu lako dostupna učenicima koji žive u udaljenim delovima opštine, pa se postavlja pitanje adekvatnog rješavanja njihovog prevoza, posebno tokom zimskog perioda.
U 7 osnovnih škola u opštini Tutin, zaposleno je 318 nastavnika i 132 nenastavnih radnika.

 

Srednje obrazovanje

 

Naziv srednje škole
Mesto
Ukupan br. uč.
Obrazovni profil
Broj odeljenja
Broj učenika
Gumnazija
Tutin
523
Opšti tip
19
523
Tehnička škola
Tutin
621
Ekon.tehničar
1
34
Maši.tehničar za komp.kon.
1
34
Pog.tehničar mašinske obrade
4
128
Automehaničar
3,5
89
Konfekcionar tehničar
4
113
Konfekcionar
2
30
Tehničar za fin.obradu drveta
4
113
Elektroinstalater
2,5
67
Elektromonter
0,5
13

 

U opštini Tutin postoje dve srednje škole sa 1.144 đaka. Pored Gimnazije u Tutinu, koja nudi  obrazovne profile opšteg tipa, postoji i Tehnička škola sa brojnim smerovima: ekonomski i mašinski tehničar, konfekcionar, tehničar za obradu drveta, itd. Obrazovni profili u Tehničkoj školi se svake upisne godine određuju prema potrebama zavoda za zapošljavanje.
Imajuću u vidu raznovrsnost obrazovnih profila, najveće je interesovanje za opšti smjer u tutinskoj Gimnaziji, dok je u Tehničkoj školi najveći  broj učenika na smeru mašinske obrade, konfekcionara tehničara  i tehničara za obradu drveta.

 

Ustanove srednjoškolskog obrazovanja zapošljavaju u Gimnaziji 39 nastavnika i 21 nenastavnog radnika, a u  Tehničkoj školi 64 nastavnika i 20 nenastavnih radnika. Kao i u susjednim opštinama, i u opštini Tutin postoji nedostatak odgovarajućeg nastavnog osoblja.
Škole  karakteriše prilično loša opremljenost savremenim nastavnim sredstvima. I pored dobre teritorijalne raspoređenost, postoji problem slabe saobraćajne povezanosti udaljenih naselja sa školama u seoskim sredinama. Problem dostupnosti školskih ustanova, postaje posebno izražen tokom zimskih mjeseci.
U opštini Tutin ne postoje ustanove visokog obrazovanja poput fakulteta ili viših škola, kao  ni specijalne škole i škole za odrasle.
Sa aspekta neformalnog obrazovanja, postoji samo jedna škola računara u opštini Tutin.


Izvor: Školske ustanove u opštini Tutin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia