Datum objavljivanja: 21.02.2014. godine

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
KOMISIJA ZA LICITACIJU
BROJ:
DANA: 21. 02.2014.GOD.
TUTIN
Na osnovu Odluke Opštinskog vijeća  opštine Tutin o raspisivanju javne licitacije  za dodjelu poslovnog prostora  Broj 06-21-2/2012. od 02. 10. 2012. godine , Odluke Opštinskog vijeća  opštine Tutin o smanjenju pocetne vrijednosti poslovnog prostora u zgradi solidarnosti broj 06-4-1/2014 od 20.02.2014.godine, Komisija za licitaciju radi prodaje poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, formirana rešenjem predsjednika opštine Tutin br.61/2013-II  od 03.08.2013.godine, raspisuje

 

JAVNU LICITACIJU
 za prodaju poslovnog prostora u zgradi solidarnosti
(Ponovljeni postupak)
Predmet licitacije je prodaja poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, i to:
  1. Lokal broj 1. u površini 39,57 m2, čija početna cijena iznosi 8.993 EUR   
  2. Lokal broj 2. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 6.809 EUR   
  3. Lokal broj 3. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 6.809 EUR   
Pravo učešća na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit 10% od početne cijene 24 sata prije početka licitacije.
Pravna lica vrše uplatu depozita na račun 840-2413740-55-podracun finan.opr.zgrade solidarnosti, poziv na broj PIB pravnog lica. Fizička lica vrše uplatu depozita na blagajni Opštinske uprave.
Licitacija će se održati dana 03. 03 . 2014. u 11 časova u prostorijama opštine Tutin, kancelarija broj 17, Ul. Husein bega Gradaščevića 7. Zastupnik pravnog lica mora priložiti overeno punomoćje a fizičko lice važeću ličnu kartu.

 

 

 

Kliknuti ovde za preuzimanje licitacije

 

 

  Datum objavljivanja: 05.02.2014. godine

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
KOMISIJA ZA LICITACIJU
BROJ: 361-1/14-II
DANA: 05. 02.2014.GOD.
TUTIN
Na osnovu Odluke Opštinskog vijeća  opštine Tutin o raspisivanju javne licitacije  za dodjelu poslovnog prostora  Broj 06-21-2/2012. od 02. 10. 2012. godine , Komisija za licitaciju radi prodaje poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, formirana rešenjem predsjednika opštine Tutin br.61/2013-II  od 03.08.2013.godine, raspisuje
 
JAVNU LICITACIJU

 za prodaju poslovnog prostora u zgradi solidarnosti
 
Predmet licitacije je prodaja poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, i to:
  1. Lokal broj 1. u površini 39,57 m2, čija početna cijena iznosi 9.892 EUR   
  2. Lokal broj 2. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 7.490 EUR   
  3. Lokal broj 3. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 7.490 EUR   
Pravo učešća na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit 10% od početne cijene 24 sata prije početka licitacije.
Pravna lica vrše uplatu depozita na račun 840-2413740-55-podracun finan.opr.zgrade solidarnosti, poziv na broj PIB pravnog lica. Fizička lica vrše uplatu depozita na blagajni Opštinske uprave.
Licitacija će se održati dana 13. 02 . 2014. u 11 časova u prostorijama opštine Tutin, kancelarija broj 17, Ul. Husein bega Gradaščevića 7. Zastupnik pravnog lica mora priložiti overeno punomoćje a fizičko lice važeću ličnu kartu.

 

Kliknuti ovde za preuzimanje licitacije

 

 

 

 

 

 

 

arhiva licitacija >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia