Informator o radu

 

 

 

OSNOVNI PODACI O OPŠTINI TUTIN

 
Naziv organa:

Opština Tutin (Predsjednik, Opštinsko vijeće, Skupština opština i Opštinska uprava)

Adresa sedišta:

Ulica Huseina Bega Gradaščevića 7.

Matični broj:

7175892 (Predsjednik, Skupština opština i Opštinsko vijeće) i 07175965 (Opštinska uprava)

Poreski identifikacioni broj:

102842044 (Predsjednik, Skupština opštine i Opštinsko vijeće) i 102021128 (Opštinska uprava)

Šifra delatnosti:

75110

Adresa za prijem podnesaka:

Ulica Huseina Bega Gradaščevića 7.
36320 Tutin

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:
opstina@tutin.rs
 
 
 
Obrasce koje možete preuzeti ovde:
- Formular - zahtev
- Formular - žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu - ćutanje uprave
- Formular - žalba o odbijanju pristupa informacijama
- Obaveštenje o obezbeđenju pristupa informacijama ``

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia