Nezaposlenost

 

Statistički podaci u posmatranom periodu pokazuju neprekidan rast broja nezaposlenih, sa izuzetkom 2005. godine.

 

 
 


Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

Porast broja ne­za­pos­le­nih posledica je ne­ak­tiv­nosti velikih druš­tvenih sistema koji su u fazi pri­va­tizacije ili ste­ča­ja sma­­njili broj za­po­s­lenih ot­pu­štanjem jed­­nog dela rad­­nog kon­tigenta.
Određeni podsticaji us­me­­reni ka rastu priv­red­ne aktivnosti i broja za­po­s­lenih, ogledaju se, pre svega,  u dva pravca:
 
  • Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla i podršku postojećim biznisima
  • Podrška lokalnih institucija kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije (program samozapošljavanja iskoristilo je 89 lica u 2006. godini)

 

Nezaposlenost – struktura

Godina

Ukupno

Prvi put traže zaposlenje

Bez kvalifikacija

Žene

Na 1000 stanovnika

Stopa nezaposlenosti

ukupno

%

ukupno

%

ukupno

%

1999.

3.550

3.133

88,2

2.028

57,1

1.886

53,1

92

64,42

2000.

4.279

3.783

88,4

2.535

59,2

2.385

55,7

110

66,70

2001.

4.838

4.306

89,0

2.925

60,5

2.671

55,2

123

67,28

2002.

5.102

4.521

88,6

3.058

59,9

2.762

54,1

169

69,90

2003.

5.451

4.813

88,3

3.067

56,3

3.023

55,5

178

70,50

2004.

5.805

3.438

59,2

1.482

25,5

1.838

31,7

188

69,85

2005.

4.241

3.709

87,5

1.636

38,6

1.948

45,9

136

61,13

2006.

5.515

3.940

71,4

2.878

52,1

2.867

51,9

184

67,55

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbij

Prema strukturi nezaposlenog stanovništva, tokom čitavog posmatranog perioda, najveći je udeo nezaposlenih lica koja prvi put traže posao. Ovaj udeo se sa 88,2% u 1999. godini, sma­njuje  na 71,4% u 2005. godini.
Udeo lica bez kvalifikacija je takođe značajan (52,1%) sa izuzetkom perioda 2004 – 2005. ka­da je spao i na 25,5%.
Sličan trend je imao i udeo žena u ukupnom broju nezaposlenih i trenutno iznosi 51,9%.

 

Starosna struktura nezaposlenih, 2006.

Starost

Ukupno

%

Žene

%


Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Do 18 god.

85

1,54

45

0,82

19 - 25 god.

1.144

20,74

647

11,73

26 - 30 god.

882

15,99

499

9,05

31 - 40 god.

1.805

32,73

970

17,59

41 - 50 god.

1.111

20,15

533

9,66

50 i više god.

488

8,85

173

3,14

Ukupno

5.515

-

2.867

51,96

 

Starosna struktura nezaposlenih  pokazuje da je najbrojnija kategorija stanovništva od 31. do 40. godine starosti, koja zauzima 32,73%. Visok udeo takođe ima i kategorija stanovništva od 41. do 50. godine, koja zauzima 20,15%. Mlađa populacija od 19. do 30. godine zauzima 36,73% u ukupnom broju nezaposlenih, što ukazuje na visoku stopu nezaposlenosti kontigenta mladog stanovništva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia