ODLUKE

 

 

 

RBR
 
Naziv dokumenta
1.

(preuzmi)

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
   
1.

(preuzmi)

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
2.

(preuzmi)

 

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TUTIN U 2014. GODINI
3.

(preuzmi)

 

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TUTIN ZA 2013. GODINU
4.

(preuzmi)

 

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TUTIN ZA 2012. GODINU
5.

(preuzmi)

 

Odluka o Ombudsmanu
6.

(preuzmi)

 

Odluka o produzenju vazenja strategije do kraja 2013 i pokretanje postupka za izradu nove do 2020.god
7.

(preuzmi)

 

Odluka o raspisivanju izbora za clanove savjeta MZ
8.

(preuzmi)

 

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za ucesce opstine Tutin u finansiranju projekata organizacije civilnog drustva
9.

(preuzmi)

 

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu
10.

(preuzmi)

 

Odluka o komunalnim taksama
11.

(preuzmi)

 

Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
12.

(preuzmi)

 

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
13.

(preuzmi)

 

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
14.

(preuzmi)

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
15.

(preuzmi)

 

ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU
16.

(preuzmi)

 

Odluka o visini stope poreza na imovinu
17.

(preuzmi)

 

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRDJIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKTERNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPSTINI TUTIN
18.

(preuzmi)

 

ODLUKA O ODREDJIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE
19.
(preuzmi)
 
Odluka o komunalnim taksama
20.
(preuzmi)
 
Odluka o otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
21.
(preuzmi)
 
ODLUKA o utvrđivanju stopa poreza na imovinu i tržišne vrednosti
22.
(preuzmi)
 
Odluka o osnivanju budžetske inspekcije
23.
(preuzmi)
 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODUŽENJU VAŽENJA  STRATEŠKOG PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE TUTIN DO KRAJA 2013 GODINE I POKRETANJU POSTUPKA ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE TUTIN ZA PERIOD   2013 – 2020 GODINA
24.
(preuzmi)
 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU KOORDINACIONOG  TIMA  I RADNIH GRUPA  PO ODREĐENIM  STRATEŠKIM  PRIORITETIMA  ZA IZRADU  STRATEŠKOG PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE TUTIN ZA PERIOD 2013 – 2020 GODINE
25.
(preuzmi)
 
Odluku o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava otuđuje ili daje u zakup građevinsko zemljište po cijeni, manjoj od tržišne cijene, odnosno zakupnine ili bez naknade
26.
(preuzmi)
 
Odluku o korišćenju mobilnih telefona
27.
(preuzmi)
 
Odluku o naknadama odbornika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia