*Dokumenta*

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ Парк природе „Мојстирско - Драшке планинеˮ, налази се на територији општине Тутин. 1. ЈАВНИ УВИД ...

Evidencija imovine date pod zakup

Р.бр Назив физичког / правног лица Број уговора Годишњи програм Шифра ЈН Основ закупа Катастарска општина Период закупа(од-до) Укупан износ годишње закупнине (еур) Површина Цена / Ха (еур) Очекивани прих ...

Close