*Lokalna samouprava*

Članovi opštinskog vijeća

  Opštinsko vijeće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, kao i pet članova Opštinskog vijeća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog vijeća. Opštinsko vijeće: predlaže Statut, budžet i drug ...

Close