JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA INVESTITORA KENANA DUDIĆA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 1559 I 1578/39 K.O. TUTIN

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA INVESTITORA KENANA DUDIĆA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 1559 I 1578/39 K.O. TUTIN

javni poziv(preuzeti ovde>>)

Close