Inspekcija saobraćajna

 

 

 

Obavlja poslove upravnog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o javnim putevima; Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovih zakona o obavljanju lokalnog prevoza: vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i auto taksi prevoz. Zatim Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima; Odluke o parkiranju, organizaciji i korišćenju mesta za parkiranje; Odluke o načinu obavljanja javnog prevoza putnika opštine Tutin i Odluke o načinu obavljanja auto - taksi prevoza na teritoriji opštine Tutin.
Rešava u upravnom postupku po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti auto - taksi prevoza.
 

 

saobraćajni  inspektor:  Alija Šemsović
kontakt:     telefon: 062/889 62 49
e-mail: alija.semsovic@tutin.rs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia