Продужетак рока за јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности за граћане

Продужетак рока за јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности за граћане

На основу малог броја пристиглих пријава од стране грађана- домаћинстава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Тутин за 2022.годину, објављеног на Огласној табли Општинске управе општине Тутин и интернет страници општине Тутин, дана 30.08.2022. године, а у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју домаћинстава, продужава се рок за подношење пријава из тачке VII Јавног позивa на 03. 10. 2022. године.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине ТУТИН, или препоручено поштом на адресу:

Општина ТУТИН, ул. Хусеина бега Градашчевића бр. 7

Комисија за реализацију мера енергетске санације, породичних кућа, станова.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 064 8357900 и електронску адресу: e-mail: аlija.dzudzevic@gmail.com

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине TУТИН www.tutin.rs

Документ можете преузети ОВДЕ.

Close