O B A V E Š T E Nј E O IZLAGANјU NA JAVNI UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE TUTIN

O B A V E Š T E Nј E O IZLAGANјU NA JAVNI UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA  PODRUČJE OPŠTINE TUTIN

O B A V E Š T E Nј E O IZLAGANјU NA JAVNI UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE TUTIN   PREUZIMANJE JAVNOG POZIVA 

Close