O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

POZIVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE TUTIN KOJI IMAJU BIRAČKO PRAVO, DA IZVRŠE UVID U BIRAČKI SPISAK ZA OPŠTINU TUTIN, U CILJU PROVERE LIČNIH PODATAKA UPISANIH U BIRAČKI SPISAK. UVID SE MOŽE IZVRŠITI U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OD 08-15h. TAKOĐE SE OBAVEŠTAVAJU GRAĐANI DA NA ISTOM MESTU MOGU PODNOSITI ZAHTEV ZA UPIS, BRISANJE, DOPUNU ILI ISPRAVKU NEKE ČINJENICE DO DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA.

POSEBNO SE POZIVAJU MALOLETNA LICA, KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN IZBORA, DA MOGU IZVRŠITI UVID U BIRAČKI SPISAK, U CILJU PROVERE LIČNIH PODATAKA, KAO I DA MOGU PODNOSITI ZAHTEV ZA UPIS, BRISANJE, DOPUNU ILI ISPRAVKU NEKE ČINJENICE, DO DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA.

Close