R E Š E Nj E O NASTAVKU SPROVOĐENjA IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN, RASPISANIH 4. MARTA 2020. GODINE

Close