Arhiva tekstova za mesec April 2016

Zaštitnik građana

Zaštitnik građana – Ombudsman Amer Bakić – Zaštitnik građana Rođen je 24.12.1978. godine u Tutinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tutinu. Završio je Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, ...

Skupština opštine Tutin

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN Fazila Ferizović Kontakt podaci: adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin tel: 020/811-011 e-mail: predsjednicaskupstine@tutin.rs sajt: www.tutin.rs ZEMJENIK PREDSJEDNIKA ...

Close