Arhiva tekstova za dan 25.08.2021

Skupštinski poslovi

Skupština  opštine je  najviši  organ  Opštine  koji  vrši  osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim gla ...

Close