JKSP GRADAC TUTIN

Osnovna dokumenta Finansijski izveštaji Cenovnik usluga Kontakt

Poslovno ime: Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac” Tutin
Sedište: Tutin, ul. 7. Juli
Pretežna delatnost: 3600
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

PIB: 102020490
Matični broj: 07386346

Direktor: Bahtijarević Erdžan, dipl. ekon.

Nadzorni odbor:

  1. Hot Nermin, predsednik
  2. Kahrović Almir, član
  3. Dedeić Fikret, član

 

1.     MISIJA, VIZIJA, CILjEVI

  • Misija

Osigurati kvalitetnu uslugu kada je reč o distribuciji pitke vode, kao i ostalim uslugama iz delatnosti preduzeća koja se kontinuirano unapređuju u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne samouprave.  Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvalitetnih usluga našeg opstanka i poslovnog uspeha.  Zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim radom trebali da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada, okruženje u kojem su svi zaposleni kvalifikovani i sposobni da obave poverene zadatke, održavanje infrastrukuture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbedna radna sredina u skladu sa sigurnosnim zahtevima i zakonskom regulativom.

Uspeh Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' je i naš lični uspeh.
  • Vizija

Na temelju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti očekivanje osnivača i lokalne zajednice, stalnim unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budimo lider u pružanju kvalitetnih usluga u snabdevanju pitkom vodom i drugim komunalnim uslugama uz istovremeno očuvanje i unapređenje životne sredine, a na zadovoljstvo društvene zajednice i zaposlenih u JKSP '' Gradac'' Tutin.

Vrednosti kojima se rukovodimo su:

  • Kvalitet i usmerenost na potrošače: prepoznajemo potrebe naših potrošača i dajemo doprinos u ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu.
  • Profesionalnost i odgovornost u obavljanju poslova i zadataka. Zaposleni postupaju savesno i odgovorno, ispravno, pravedno, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, izgrađujući pri tome odnose međusobnog poverenja i saradnje.
  • Timski rad: pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim delovanjem doprinosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog zaposlenog kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.
  • Lični razvoj: svaki naš zaposleni poseduje potencijale za unapređenjem te im preduzeće i omogućava dalji razvoj i usavršavanje.  Posebno se ceni i podstiče razvoj ljudskih potencijala, u cilju stvaranja dodatne vrednosti za svakog pojedinca i preduzeća u celini.

Close