JKSP-osnovna dokumenta

Osnovna dokumenta Finansijski izveštaji Cenovnik usluga Kontakt

  1. Osnivački akt                                                preuzeti ovde>>
  2. Statut preduzeća                                         preuzeti ovde>>
  3. Rešenje o imenovanju direktora        preuzeti ovde>>
  4. javni konkurs objavljivanje Gradac(preuzmi)
  5. Odluka o sprovodjenju javnog konkursa Gradac(preuzmi)
  6. Oglas o javnom konkursu(preuzmi)
  7. Zapisnik komisije o imenovanju direktora Gradac(preuzmi)
  8. Broj zaposlenih - JKSP GRADAC

Close