Почиње Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Почиње Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022 спроводи се од 1. до 31. октобра 2022. године.

Попис становништва, домаћинстава и станова спроводи Републички завод за статистику, а финансиран је средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

О попису

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

Close