Izmirska opština Buđa bratimi se sa opštinom Tutin

Izmirska opština Buđa bratimi se sa opštinom Tutin

Predsjenik udruženja Bosna Sandžak u Izmiru Abdullah Gul (Pepić) je sa članovima upravnog odbora tog udruženja Fudaom Nezirom i Turgutom Gunešom posjetio predsjednika izmirske opštine Buđa gospodina Leventa Prištinu.  Na sastanku je među temama o kojima su rezgovarali bila i tema o bratimljenju sa opštinom Tutin  iz koje je većina Bošnjaka koji žive u opštini Buđa.

Predsjednik udruženja Bosna Sandžak u Izmiru je pri posjeti istakao sljedeće:

"Projekat bratimljenja turskih opština sa opštinama u Bosni i Sandžaku počeo je za vrijeme mandata našeg predsjednika Kemala Bajsaka. Stoga i mi kao uprava u Izmiru imamo jaku želju da se opština Buđa pobratimi sa opštinom Tutin jer većina Bošnjaka koji žive u Buđi vode porijeklo iz Tutina."

Predsjednik opštine Buđa Levent Priština je između ostalog istakao sljedeće:

"Dobro sam upoznat sa činjenicom da većina Bošnjaka koja živi u našoj opštini vodi porijeklo iz Tutina i mi čemo započeti sve potrebne pregovore sa opštinom Tutin kako bismo što prije realizirali taj projekat. Ono što želim istaći jeste da ćemo se kao opština Buđa truditi da shodno svojim mogućnostima izlazimo u susret našem bratskom i prijateljskom narodu koji živi na Balkanu."

Close