Odbornici skupštine opštine Tutin

Spisak odbornika Skupštine opštine Tutin izabranih na izborima juna 2020. Godine

Redni

broj

Ime i prezime Izborna lista Kontakt
1. Kenan Hot SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/8896234
2. Zejnel Kahrović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/658419
3. Zehra Dazdarević SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/8934745
4. Mirsad Ašćerić SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 066/6121481
5. Amina Kofrc SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/1406645
6. Dževad Eljesković SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/1828955
7. Ramiza Šehović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/1540381
8. Feriz Sadiković SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/1011351
9. Samed Demirović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/446406
10. Albina Pramenković SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/9749838
11. Muhamed Rizvanović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/7146774
12. Refadija Ademović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/1720292
13. Mehdija Bulić SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/698593
14. Selver Pepić SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/270037
15. Hajran Pepić SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/467659
16. Delija Ademović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 064/9552226
17. Mersada Škrijelj SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 062/8377900
18. Semir Halilović SDA Sandžaka-Dr. Sulejman Ugljanin 063/1713656
19. Zaim Redžepović SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/8171659
20. Ljutvija Balkan SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/8912728
21. Smail Alić SPP-Akademik Muamer Zukorlić 064/8155403
22. Sajma Dazdarević SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/623004
23. Aldina Džudžević SPP-Akademik Muamer Zukorlić 065/5461115
24. Jašar Balić SPP-Akademik Muamer Zukorlić 062/1540682
25. Harun Preljević SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/422207
26. Mersudin Kurtanović SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/612218
27. Samra Selmović SPP-Akademik Muamer Zukorlić 0628658373
28. Ajtana Čuljević SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063/637712
29. Muhedin Omerović SPP-Akademik Muamer Zukorlić 063631444
30. Bajro Gegić Tutin na prvom mjestu-Bajro Gegić  
31. Aida Hadžić Goruždić Tutin na prvom mjestu-Bajro Gegić 063/691888
32. Emina Hamzagić Tutin na prvom mjestu-Bajro Gegić  
33. Edin Hazirović Tutin na prvom mjestu-Bajro Gegić 062/265111
34. Nihat Holić Tutin na prvom mjestu-Bajro Gegić  
35. Kemal Ćorović Evropski Tutin- Rasim Ljajić 066/6266660
36. Fazila Ferizović Evropski Tutin- Rasim Ljajić 062/8428242
37. Rade Petrović Aleksandar Vučić-Za našu decu 062/8432481

 

 

 

Close