Arhiva tekstova za mesec August 2021

Skupštinski poslovi

Skupština  opštine je  najviši  organ  Opštine  koji  vrši  osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim gla ...

JAVNE KONSULTACIJE javnost, organi, organizacije i pojedince zainteresovane za PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM SREDINOM I DRUŠTVOM

JAVNE KONSULTACIJE javnost, organi, organizacije i pojedince zainteresovane za PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM SREDINOM I DRUŠTVOM

Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01)и Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општина Тутин позивају на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦ ...

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Tutin je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Tutin. Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Tutinu. Funkciju Opštinskog pra ...

Close