JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTVA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTINE

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTVA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTINE

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske sanacije, pripadajućih porodičnih kuća, stanova
na unapređenju toplotnog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnji solarnih
kolektori za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opština

TUTINA za 2022

PREUZMITE SLEDEĆA DOKUMENTA:

MODEL JP1-22 ZA GRADJANE

PRILOG 1 DOMAĐINSTVA AAAA

PRILOG 2 AAAA

PRILOG 3 IZJAVA AAAA

PRILOG 4 AAAA

LISTA KORISNIKA

Close