JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENEGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENEGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

Na osnovu ugovora potpisanog sa Ministarstvom rudarstva i enegetike, komisija za enegetsku efikasnost opštinske uprave Tutin, načelnik opštinske uprave objavljuje Javni poziv za građane Opštine Tutin odnosno direktne korisnike programa Enegetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Tutin.

Dokumenta koja su deo Javnog poziva.

Javni poziv za gradjane - Enegetska efikasnost

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Prilog 1 - Prijavni obrazac

Prilog 2 - Informacija o potrebnoj tehnickoj dokumentaciji

Close